پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران خدمات پایگاه دانش GISLab

پایگاه دانش GISLab

پایگاه دانش GISLab

پایگاه دانش GISLAB یک پایگاه داده متمرکز و تخصصی از انواع محتوای متنی و تصویری در علم GIS است. این پایگاه از 5 بخش اصلی تشکیل شده است :

1- مقالات

این بخش شامل طبقه‌بندی زیر می‌باشد :

 • کاربردهای GIS در علوم مختلف
 • سنجش از دور (RS)
 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

2- کتب

این بخش شامل طبقه‌بندی زیر می‌باشد :

 • سنجش از دور (RS)
 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • نقشه‌برداری
 • برنامه نویسی
 • معرفی و آشنای با نرم افزار

3- محتوای آکادمیک

این بخش شامل طبقه‌بندی زیر می‌باشد :

 • سنجش از دور (RS)
 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • نقشه‌برداری

4- محتوای‌ کاربردی

این بخش شامل طبقه‌بندی زیر می‌باشد :

 • برنامه نویسی GIS
 • پیاده سازی WebGIS
 • نرم افزارهای GIS
 • پیاده سازی Mobile GIS
 • پایگاه داده مکانی

5- لینک‌های کاربردی

این بخش شامل طبقه‌بندی زیر می‌باشد :

 • معرفی سایت‌های مرجع GIS
 • معرفی سایت‌های کاربردی GIS و  RS
 • معرفی کتابخانه‌های مکانی WebGIS

 

جهت مشاهده و دریافت اطلاعات هر یک از بخش‌ها، بر روی آیکن آن در قسمت زیر کلیک نمایید.

لینک‌های کاربردی GIS

لینک‌های کاربردی GIS

محتوای کاربردی GIS

محتوای کاربردی GIS

دریافت کتاب‌های GIS

دریافت کتاب‌های GIS

دریافت مقالات GIS

دریافت مقالات GIS

محتوای آکادمیک GIS

محتوای آکادمیک GIS


©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.