پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران فروشگاه آموزش ابزار Join در نرم‌افزار ArcGIS

آموزش ابزار Join در نرم‌افزار ArcGIS

در این فیلم آموزشی با ابزار Join در نرم‌افزار ArcGIS آشنا خواهید شد.

ابزار Join  در ArcGIS

Join به این معناست که اطلاعات توصیفی هر عارضه(feature) را در ArcGIS وارد کنیم تا اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی باهم به کار رود و آنالیزهای بهتری انجام گیرد.

در این فیلم موارد زیر آموزش خواهد داده شد :

  • نحوه اتصال فایل اکسل به لایه
  • نحوه اتصال جداول ویژیگی دو لایه مکانی

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.