پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران اخبار آغاز تلفیق سرویس‌ های زیرساخت اطلاعات مکانی ملّی با سرویس‌ های آماری مرکز آمار ایران

آغاز تلفیق سرویس‌ های زیرساخت اطلاعات مکانی ملّی با سرویس‌ های آماری مرکز آمار ایران

1402/08/18
به گزارش مدیریت سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با توجه به اینکه اتصال سرویس‌های مکانی به داده‌های آماری یکی از اهداف مهم پیاده‌سازی GSGF (چارچوب جهانی داده‌های مکانی آماری) می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌های ملی و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، با توجه به اینکه اتصال سرویس‌های مکانی به داده‌های آماری یکی از اهداف مهم پیاده‌سازی GSGF (چارچوب جهانی داده‌های مکانی آماری) می‌باشد، ضروری است داده‌های مکان محور با داده‌های آماری در قالب این چارچوب تلفیق گردند.

 بدین منظور یکی از اقدامات می‌تواند استفاده از سرویس استاندارد TJS (Table Joining Service) باشد که از سری استانداردهای کنسرسیوم اطلاعات مکانی OGC بوده و قابل استفاده برای اتصال داده‌های مکانی به سرویس توصیفی داده‌های آماری می‌باشد.

برای این منظور نمونه‌ای از داده‌های مرکز آمار ایران به صورت وب سرویس تهیه شده و به لایه مکانی مربوطه در در ژئوپرتال ملی متصل گردید. با استفاده از این وب سرویس‌ها، اطلاعات آماری از طریق شناسه‌های آماری مثل کد شهر قابل دسترس می‌باشند.

 با توجه به اتصال مرکز آمار ایران به زیرساخت ملی داده‌های مکانی، اطلاعات آبادی، شهر، شهرستان، استان و شناسه‌های آماری در سامانه NSDI قرار گرفته است و کاربران خواهند توانست با استفاده از این سرویس جدید اطلاعات آماری آن مراکز جمعیتی را نیز مشاهده نمایند.

منبع:


https://ncc.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.