پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران تارنما دانش - محتوای آکادمیک

بانک محتوا و مستندات علمی و تخصصی علوم اطلاعات مکانی

معرفی اصول تئوری و پایه ای نقشه برداری

در این کتاب مباحث اولیه نقشه برداری 1 مرور و آموزش داده شده است.

در این مستند تمام مفاهیم اولیه و مقدماتی از GIS توضیح داده شده است.

آموزش مفاهیم مقدماتی علم GIS

فیلم آموزشی جهت معرفی مفاهیم سنجش از دور

در این محتوا کاربردهای سنجش از دور در علوم مختلف عنوان شده است.

در این محتوا به صورت خیلی ساده، علم سنجش از دور را توضیح داده است.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.