پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران دوره‌های آموزشی بسته جامع آموزش زبان برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio

سر فصل‌ بسته جامع آموزش برنامه نویسی R و نرم افزار R Studio

فصل اول : مقدمه و معرفی دوره

مقدمه ای بر نرم افزار R و طریقه نصب آن
نصب نرم افزار RStudio و معرفی بخش های مختلف آن
مباحث مربوط به directory و workspace
نحوه استفاده از help نرم افزار
نصب و بارگذاری پکیج‌ها
نحوه ورود و ذخیره سازی اطلاعات

فصل دوم : اصول برنامه نویسی در R بخش اول

انواع متغیرها (عددی، رشته ای، منطقی و ...)
انواع ساختار داده 1 (بردار، ماتریس)
انواع ساختار داده 2 (چهارچوب داده، آرایه، لیست)
عملیات ریاضی روی انواع داده‌ها (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و ...)
تبدیل یک نوع متغیر و ساختار داده به انواع دیگر
آشنایی با متغیر عامل یا فاکتور
کار با عبارت های منطقی
شناسایی داده های گم شده و بدون مقدار
نحوه بررسی اولیه یک مجموعه داده 

فصل سوم : :اصول برنامه نویسی در R بخش دوم

ساختارهای شرطی (دستور if-if...else)
حلقه‌های تکرار متناهی و نامتناهی (for-while)
دستورهای کنترل حلقه‌های تکرار (Break ،Next) 
تعریف تابع و اجزای تشکیل دهنده آن
بررسی توابع خانواده apply 
بررسی خطاهای رایج در نرم‌افزار R

فصل چهارم : تحلیل توصیفی و ترسیم نمودارها

آماره‌های توصیفی در نرم‌افزار R
نمودار پراکنش
نمودار هیستوگرام
نمودار میله ای
نمودار جعبه ای
نمودار دایره ای
رسم چند نمودار در یک قاب نموداری
سفارشی سازی نمودارها (1) - تنظیمات مربوط به محورهای مختصات
سفارشی سازی نمودارها (2) - اضافه کردن نقاط و خطوط جدید- اضافه کردن متن و فرمول- تنظیمات فونت
سفارشی سازی نمودارها (3) - تنظیمات رنگ و اضافه کردن راهنما به نمودار

فصل پنجم : توزیع‌های آماری و آزمون فرض‌ها در نرم افزار R

 بررسی توزیع های آماری
نحوه رسم انواع توزیع ها
بررسی نرمال بودن جوامع و آزمون‌های نرمالیتی 
تبدیل و نرمال سازی داده‌ها در R
آزمون میانگین ( T-Test) (تک نمونه‌ای-دو نمونه‌ای مستقل-دو نمونه‌ای زوجی) و واریانس
آنالیز واریانس یک طرفه(One way ANOVA)

مدت زمان دوره : 8 ساعت

این دوره شامل 5 بخش و 56 سرفصل آموزشی می‌باشد.

جهت خرید این دوره، درخواست خود در بخش تماس با ما ثبت نمایید.

 

 

دکتر طاهره عالمی


ارسال نظر:


پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.