پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران مطالب ماژول ساختار دسترسی

ماژول ساختار دسترسی

ماژول ساختار دسترسی

زیرسامانه خدمات کاربری شامل 2 ماژول ساختار دسترسی و کاربران است که زیربنای جامع و نظام‌مندی است که امکان استفاده کاربران در سطوح سلسله مراتبی و با  سطوح دسترسی کاملا پویا را فراهم نموده و امکانات متعددی را جهت تسهیل خدمات کاربری و پشتیبانی در اختیار ایشان می‌دهد.


©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.