پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران
پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران مطالب ماژول پهنه‌بندی آسیب

ماژول پهنه‌بندی آسیب

ماژول پهنه‌بندی آسیب

در این ماژول قابلیت تولید در لحظه‌ی انواع اطلس خطرپذیری و آسیب‌پذیری فراهم شده است. با استفاده از این ماژول می‌توان عوامل خطرپذیر شامل خطر حادثه و خطر حوادث ثانویه و عوامل آسیب‌پذیر شامل حساسیت و ظرفیت مقابله را ارزیابی نمود. در نهایت می‌توان با استفاده از معبارها (لایه‌های مکانی) و تعیین اوزان هر یک، برهمپوشانی نمود و اطلس خطرپذیری و آسیب‌پذیری هر محدوده‌ی مکانی مورد نظر را ایجاد نمود.

 


©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.